تماس با ما

ایران ، آذربایجان شرقی ، تبریز ، بلوار ۲۹ بهمن ، دانشگاه سراسری تبریز ، مرکز رشد واحد های فناور ، واحد ۲۴ ، سکویا شیمی

نظرات و پیشنهادات خود را مطرح نمایید