500,000 تومان 480,000 تومان

 لوله شاخه دار (بسته ۵۰ عددی)

یک لوله شاخه دار به ارتفاع تقریبی ۲۰ سانتی متر و قطر دهانه داخلی ۵/۱ سانتی متر انتخاب می شود. شاخه آن در ارتفاع ۱۲سانتیمتری به طول ۱۰ سانتی متر و قطر ۵/۰ سانتیمتر به طور عمود بر لوله اصلی واقع شده است.

قیمت محصول
قیمت موارد انتخابی
قیمت نهایی :